Jedná se o první mezinárodní protikorupční standard popisující, jak má vypadat systém opatření k prevenci, detekci a řešení korupce, a to jak uvnitř, tak vně společnosti.

Jedním z nejzásadnějších a nejsložitějších světových problémů je úplatkářství. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se po celém světě v úplatcích vyplatí každoročně přes jeden bilion amerických dolarů, což s sebou nese katastrofické důsledky, včetně snižování kvality života, podrývání principů právního státu, zvyšování chudoby a eroze důvěry veřejnosti ve státní správu. ISO proto vyvinulo novou normu, která organizacím pomůže v prevenci úplatkářství, a zároveň klade důraz na etickou podnikovou kulturu.

Abychom získali tuto certifikaci, museli jsme podstoupit dlouhý proces implementace a prověřování systému protikorupčního managementu.

Jsme jednou z mála českých firem, které certifikaci tohoto standardu získali.